Rabu, 14 November 2018

Awal dari semua kebaikan

Kejujuran

Kejujuran, sebuah kata yang sederhana namun penuh makna.
Kejujuran, sebuah sikap yang menjiwai segalanya.
Kejujuran, dari sini awal mula sebuah kebaikan.

Kejujuran, pada diri sendiri melahirkan sebuah pemahaman dan pemaknaan hidup.
Kejujuran, pada lingkungan menciptakan keharmonisan.
Kejujuran, pada sesama melahirkan keadilan dan kesejahteraan.

Kejujuran, akan melahirkan sikap sikap baik.
Disiplin, adalah jujur menghargai waktu
Tanggung jawab, adalah jujur dalam melaksanakan kewajiban.
Kerja keras, adalah jujur dalam menjalankan kegiatan
Peduli, adalah kejujuran dalam pergaulan dengan sesama.
Jujur, dari sini semua kebaikan bermula

Pandu Integritas - SAMPLE OF MY WORK

Kisah kisah dalam komik ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran anti korupsi ...